เพิ่มเข้าตะกร้าอีกไม่ได้ !!!!

สินค้ารหัส 6709 มีสต็อกแค่ -1 ตัว