เพิ่มเข้าตะกร้าอีกไม่ได้ !!!!

สินค้ารหัส 5628 มีสต็อกแค่ -4 ตัว